2011/03/04

Төрийн албаны шалгалт


БАЯН-ӨЛГИЙ    АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ
СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

           НэгМэргэшлийн шалгалтын зорилго
Баян-өлгий  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын  төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтынзорилго оршино.
Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-ын дагуу мэргэшлийн шалгалтыг авна. Энэхүү журам болон “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг  Төрийн албаны зөвлөлийнwww.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд  эдгээр  журамтай танилцсан байна
Хоёр. Бүртгүүлэх иргэдийн анхааралд
·          Төрийн жинхэнэ албан тушаалд  томилогдон ажиллаж байгаа иргэнийг Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-ын 1 дэх хэсэгт заасны дагуу  энэхүү шалгалтад оруулахгүй болохыг  анхаарна уу.
·          Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын  6 дугаар зүйлийн 6.2.1 дэх хэсэгт  зааснаар хэрэв нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдэж  нэр дэвшсэн иргэн өрсөлдсөн ажлын байранд томилогдон ажиллахаас татгалзвал Төрийн албаны зөвлөл уг иргэнийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтаас хасах тухай шийдвэр гаргаж,  онооны дарааллыг баримтлан дараагийн иргэний нэрийг дэвшүүлнэ.
·          Мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцэн, нөөцөд бүртгэгдсэн  иргэн “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 6 дугаар зүйлийн 3  дахь хэсэгт зааснаар  тухайн мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийнжинхэнэ албан тушаалын ангиллаас дээшхи ангилалын албан тушаалд, тухайлбал, туслах түшмэлийн албан тушаалд шалгалт өгсөн иргэн дэс түшмэлийн ангиллын албан тушаалд   томилогдох  боломжгүй болохыг анхаарна уу.

      ГуравМэргэшлийн шалгалтын бүртгэлзардал
·          Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  байнгын  оршин  суугаа нутаг дэвсгэрийн харъяаллын дагуу бүртгэнэ. /Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 25.1, 26.4/
·          Тус  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас  зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг  шалгаруулах  мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 206 тоот өрөөнд  2011 оны 03  дугаар сарын  28, 29, 30-ны өдрүүдэд  10.00-17.00  цагийн хооронд бүртгэнэ.
·          Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний зардал 000 /Зургаан  мянган/ төгрөг байна.

 Дөрөв.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
·          Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх)
·                       Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт
·          Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт
·           “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 4 хувь
·           Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувь, хуулбарын хамт
·           Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

ТавШалгалтын хуваарь
·          Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын зохион байгуулалт, тусгай карт бөглөх болон Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам-ын талаархи семинар /зааварчилга/-ыг Салбар комисс  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2011 оны  04 дүгээр сарын 01-ний  өдөр 16.00 цагт өгнө.
·          Бүртгүүлсэн иргэд 2011 оны  04 дүгээр сарын 02-ны өдөр 08:00 цагт  шалгалт авах байранд ирсэн  байх бөгөөд шалгалт 09.00  цагаас эхэлнэ.
·          Шалгалт авах байрыг бүртгэлийн явцад жич зарлана.

Зургаа. Мэдээлэл лавлагаа
·    Мэргэшлийн шалгалттай  холбоотой асуудлаар тус аймгийн ЗДТГ-ын 01422-22982 дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.


БАЯН-ӨЛГИЙ   АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Ажлын байр
Ажлын байранд тавигдах шаардлага
Захиалга ºгсºнгазàð
Нэгжийннэр
Нэр
Хариуцсанасуудал
Ангилалзэрэглэл
Оронтоо
Боловсрол
Мэргýжил
Мэргэшил
Туршлага
Ур чадвар
Тусгайшаардлага
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Хөх-Сэрхийннурууны УТХГХ-ынзахиргаа
Дэлүүн сум
Хяналт шалгалт, орчны бүс хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Хяналт шалгалт
ТЗ-6
1
Бакалавр
Байгаль орчны болон хууль эрх зүйн чиглэлийн
Хүнтэй ажиллах болон гадаад, дотоодын байгууллагатай хамтран ажиллах туршлагатай
Багаар ажиллахчадвартай,компьютерийнөргөн хэрэглээнийпрограммэзэмшсэнзохионбайгуулах авъяас,чадвартай
2
Аймгийн БСГ
БСГ
мэргэжилтэн
Биеийн тамир, эрүүл мэнд хариуцсан
ТЗ-5
1
Бакалавр
Биеийн тамирын багш
Мэргэжлээрээ
3-аас доошгүй жил ажилласан байх
Багаар ажиллахчадвартай,компьютерийнөргөн хэрэглээнийпрограммуудыгэзэмшсэнзохионбайгуулах чадвартай байх
3
Аймгийн ЭМГ
мэргэжилтэн
Эм эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн
ТЗ-5
1
Бакалавр
Эм зүйч
Багаар ажиллахчадвартай,компьютерийнөргөн хэрэглээнийпрограммуудыгэзэмшсэнзохионбайгуулах чадвартай байх
4
Аймгийн ЭМГ
мэргэжилтэн
Халдварт бус өвчин хариуцсан
ТЗ-5
1
Бакалавр
Их эмч, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан
Эрүүл мэндийн салбарт 3-аас доошгүй жил ажилласан байх
Багаар ажиллахчадвартай,компьютерийнөргөн хэрэглээнийпрограммуудыгэзэмшсэнзохионбайгуулах чадвартай байх
5
Ногооннуур сумын ЗДТГ
Төрийн сангийн ажилтан
Төрийн сан
ТЗ-3
1
Бакалавр
Нягтлан бодогч, эдийн засагч
1-ээс доошгүй ажилласан
Багаар ажиллахчадвартай,компьютерийнөргөн хэрэглээнийпрограммуудыгэзэмшсэнзохионбайгуулах чадвартай
6
ХХҮХэлтэс
Сагсай сум хариуцсан
Халамж үйчилгээ
ТЗ-5
1
Бакалавр
Хуульч, нийгмийн ажилтан, нябо, эдийн засагч
1-ээс доошгүй жил  ажилласан байх
Багаар ажиллахчадвартай,компьютерийнөргөн хэрэглээнийпрограмм уудыгэзэмшсэнзохионбайгуулах чадвартай
7
Аймгийн тээвэр, авто замын газар
Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч
Авто тээвэр
ТЗ-7
2
Бакалавр
Авто механикийн инженер, тээврийн удирдалга
Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил  ажилласан байх
Удирдан зохион байгуулах, асуудал боловсруулах, үнэлэлт дүгнэлт хийх чадвартай, харилцааны өндөр соёлтой,зарчимч, өндөр шаардлагтай,компьютерийнөргөн хэрэглээний прпрограммуудыгэзэмшсэнзохионбайгуулах чадвартай байх
8
Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс
Өлгий сум
Мэргэжилтэн
Импортын бүтээгдэхүүний баталгаажилтын асуудал
ТЗ-5
1
Бакалавр
Химийн технологийн инженер
Төрийн үйлчилгээний албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх
Багаар ажиллахчадвартай,компьютерийнөргөн хэрэглээнийпрограмм уудыгэзэмшсэнзохионбайгуулах чадвартай

МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТӨВ КОМИСС

No comments:

Post a Comment