2012/05/01

УУГУУЛ ИРГЭДИЙН ЭРХ

“УУГУУЛ ИРГЭДИЙН ЭРХ” ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ
ТӨВИЙН 2010-2011  ОНЫ болон 2012 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  АЖЛЫН ТАЙЛАН

2012.04.17                                                                                                         Өлгий хот
“Уугуул иргэдийн эрх” хууль зүйн зөвлөгөө өгөх төв нээгдээд нэг жил  сарын хугацаа өнгөрч байгаа ба энэ хугацаанд тус төвөөр нийт 399 /давхардсан тоогоор/ иргэн үйлчлүүлсэн байна.