2012/01/09

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын шүүхэд ерөнхий шүүгч


1. “Монгол Улсын шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчид нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2.1, 2.2, 2.3, дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн зарим шүүхийн шүүгч, ерөнхий шүүгчийн нийт 8 орон тоонд  сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.  Үүнд:
1. Улсын Дээд шүүхэд 1шүүгч
2. Сэлэнгэ аймгийн шүүхэд шүүгч, ерөнхий шүүгч
3. Өвөрхангай аймгийн шүүхэд шүүгч, ерөнхий шүүгч
4. Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын шүүхэд ерөнхий шүүгч
5. Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын шүүхэд ерөнхий шүүгч
6. Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын шүүхэд ерөнхий шүүгч
7. Төв аймаг дахь сум дундын 2 дугаар шүүхэд 1 шүүгч
8. Хэнтий аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхэд 1 шүүгч

2.  Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын нэр дэвшүүлэх, бүртгэх ажиллагаа 2011 оны 12 дугаар сарын 28-ний өдрөөс 2012 оны 1 дугаар сарын 13-ны өдрийг дуусталх хугацаанд явагдах тул нэр дэвшигчид баримт бичгээ тухайн шүүхийн Тамгын газарт дурдсан хугацаанд багтаан ирүүлнэ үү. Нэр дэвшигчдээс 2012 оны 1 дүгээр сарын 27-ний өдрийн 10.00 цагт Улсын Дээд шүүх дээр Мэргэшлийн хорооны танхимд шалгалт авна.
Сонгон шалгаруулалттай холбоотой асуудлыг Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн www.gcc.mn хаягаар болон  263314, 92007726 дугаарын утсаар тодруулна уу.

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ
Мэдээллийн эх сурвалж: www.gcc.mn

No comments:

Post a Comment