2010/11/14

Хоёрдугаар чуулган

2010 оны 2-р сарын 8-ний өдөр холбооны 2-р чуулган Өлгий хотын БУ-Паласт болж өндөрлөсөн юм. Чуулганаар өнөөгийн байдал болон чаашид хийх ажил, байдлийн талаар хуралдаж удирдах зөвлөлөө сонголоо.


Урианхай, дөрвөд, тува иргэдийн нийгмийн хөгжлийг дэмжих холбооны удирдлага зохион байгуулалтын бүдүүвч


ЭРХ БАРИХ ДЭЭД БАЙГУУЛЛАГА
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
үйл ажиллагааны хэлбэр нь     ЧУУЛГАНЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН
ЗӨВЛӨЛ


ЗАЛУУЧУУДЫН ЗӨВЛӨЛ

Төлөөлөгчдийн хурлын чөлөөт цагт эрх барих байгууллага: УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ байна. Тэргүүн, нарийн бичгийн дарга, тэргүүлэгч бүгд 11 гишүүний бүрэлдхүүнтэй

Гүйцэтгэх захирал
/ Ажлын албыг удирдана /


Төсөл, бизнесийн алба


Боловсрол,  соёл, урлагийн  алба


Хэвлэл мэдээлэл, соён гэгээрүүлэх албаОЙРАД СУДЛАЛЫН ТӨВ

/Эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа эрхэлнэ /

No comments:

Post a Comment